top of page

Manželství

Od iluze k poznání

Od iluze k poznání

OD ILUZE K POZNÁNÍ (komentář k citátu týdne)


/1.Korintským 8:1/ Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje.

Generace dříve narozených má přirozeně náskok v množství informací za léta nastřádaných. nechat se tím svést k "vytahování se" nad mladé, pokušení nemalé. Snaha přát mladým (ale prostě všem) dobré (což je jinými slovy vyjádřena láska) je lepší pól, ke kterému se přiklánět.


/1.Korintským 8:2/ Jestliže se někdo domnívá, že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak je třeba poznat.

Odpovědí je porovnávat množství svého poznání na s mladými, ale uvědomit si, ať je poznání sebevětší, je vždy jen kapkou proti oceánu poznání skutečného. Člověk si může myslet, že něco poznal, jen když přestane vidět ten oceán.


Citát týdne

bottom of page