top of page

Citát týdne

Vychází z přesvědčení, že všechny citáty lidské, stojí li za zapamatování, mají hodnotu jen proto, že stejně svůj původ z Knihy knih berou.

Jsou na světě hodnoty, které nemilujeme, dokud je nechápeme, a jiné, které nechápeme, dokud je nemilujeme. /Blaise Pascal/

/Bible, Matouš 6:24/ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, musím ti něco říci.“ On řekl: „Učiteli, řekni.“  41„Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil pět set denárů, druhý padesát.  42Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat?“  43Šimon odpověděl: „ Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ On mu řekl: „Správně jsi usoudil.“  44Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal; tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy.  45Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. 46Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy.  47Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje.“  48Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“

.


Více k citátu o dluhů pod koberec zametání

Máte toho na srdci víc? V sekci "Kontakt" najdete formulář, kde nám můžete zanechat zprávu.

Kontakt

Biblické zadumání

Patálie s plánováním

/Bible, Jakub 4:13/ A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“

14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! ."

15 Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“

16 Vy se však vychloubáte a chvástáte.

17 Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.


Bez našeho dobrého Pána Boha se do žádných plánů pouštět radno není. Silná slova jako "vychloubáte", "chvástáte" použita jsou a dokonce slovo "hřích", neboli minutí cíle lukostřelcem.

Rozhovory nad Božím slovem

Síť vztahů a smysl života

Bible popisuje základní nezbytné vztahy jako síť, která může být buď potrhaná, nebo zauzlovaná. Kde je ta správná "úzká cesta"?

Duchovní rozměr dluhu

Jsou dluhy jen početní záležitostí, nebo zasahují hlouběji?

26. 10. 2023

17:00

DK METROPOL, dveře č. 205

Vidí Bůh, co se tady děje?

Skrýváme se nevědomky před Bohem, i když jsme přesvědčeni, že žijeme otevřeně a nemáme co skrývat?

23. 11. 2023

18:00

DK METROPOL, dveře č. 205

bottom of page