top of page

Bible study

Citát týdne

Vychází z přesvědčení, že všechny citáty lidské, stojí li za zapamatování, mají hodnotu jen proto, že stejně svůj původ z Knihy knih berou.

Neřídí li se svět absolutním dobrem, je všechno naše snažení z dlouhodobého hlediska beznadějné. Řídí li se jím však, stáváme se dennodenně nepřáteli tohoto dobra, protože žijeme špatně. Beznadějná situace. Bůh je naším jediným možným spojencem, my jsme se ale učinili jeho nepřáteli. /C.S.Lewis/

/Bible, Římanům 7,15/ Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím...    ...22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím 23 když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. 24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! 

.


Více k citátu o selháváních konceneberoucích

Máte toho na srdci víc? V sekci "Kontakt" najdete formulář, kde nám můžete zanechat zprávu.

Contact

Biblické zadumání

Patálie s plánováním

/Bible, Jakub 4:13/ A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“

14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! ."

15 Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“

16 Vy se však vychloubáte a chvástáte.

17 Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.


Bez našeho dobrého Pána Boha se do žádných plánů pouštět radno není. Silná slova jako "vychloubáte", "chvástáte" použita jsou a dokonce slovo "hřích", neboli minutí cíle lukostřelcem.

Debates over the Word of God
Discussion evenings

Duchovní rozměr dluhu

Jsou dluhy jen početní záležitostí, nebo zasahují hlouběji?

Diskuzní večer už proběhl, zatím není plánován

PILÍŘE BIBLICKÉHO MANŽELSTVÍ

Je být "pod pantoflem" přijatelná varianta uspořádání? Vložil do manželství Bůh něco léčivého ve stylu "bílých krvinek"?

25. 4. 2024

17:00

DK METROPOL, Č. Budějovice, dveře č. 205

JAK NAJÍT TOHO PRAVÉHO?

Platí slavných "pět Pé" i podle Stvořitele? Je možné poznat partnera, aniž by se to zkusilo "nanečisto"?

23. 5. 2024

17:00

DK METROPOL, Č. Budějovice, dveře č. 205

bottom of page