top of page

Manželství

Rozvod? Ani nenaznačovat.

O rozluce bolavé

Zdrojem zmatků všelijakých od nepaměti partnerů střídání. Příklady si člověk brát může třeba z přírody od stáda jeleního. Když pak jelena ještě nazve pánem lesa, hned je tady mýtus, který může být zdrojem všelijakých nápadů od svobodomyslné nevázanosti až po harému vytvoření. A znovu to co už mnohokrát položeno bylo zopakovat můžeme i na tomto místě, ani "už staří řekové", ani filosofové rozumoví, teprve zjevení Boha Stvořitele jasno vneslo.

Pojďme tedy posvítit na své životy poctivým Slovem Božím:

/Bible, Matouš 5:32/ Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.


Bezpečný způsob jak uvést manželku a další lidi včetně sebe do pokušení cizoložství je manželku propustit. Slovo Boží to naprosto jasně a srozumitelně říká a pro relativizování prostor nenechává. Proč se dnes vracet do doby mýtů. Proč vymýšlet různé důvody proč střídat partnera? Prostě nestřídat. Slovo Boží jako hlavní důvod uvádí věrnost manželskou jako předobraz věrnosti k Bohu. To je hlavní motivace a jak jsme už dříve ukazovali, "CO BŮH SPOJIL ČLOVĚK NEROZLUČUJ" vědomí držet, že za spojením našeho manželství nestojí nikdo menší, než Pán Bůh sám. Není v našich rukou rozlučovat co Pánem Bohem spojeno. Takže pokora a bázeň. Uzavírat manželství s tím, že se když tak můžeme rozejít je Božím zjevením v Bibli srozumitelně odmítnuto jako nepřijatelné. Cizoložství je vystaven i ten, kdy by se s propuštěnou oženil jestli to není ten důvod rozvodu. A pak je tam ještě ta výjimka "MIMO PŘÍPAD SMILSTVA"...

bottom of page