top of page

Článek

Soudy neohmatané

V kůži druhého chození

SOUZENÍ BEZ OSAHÁNÍ (komentář k citátu týdne)


/Matouš 7:1/ Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Rozdíl mezi znalostí a uměním. Jedna věc něco si přečíst a třeba i rozumět a věc druhá v situacích odpovídajících, poznání použít a v souladu jednat.


/Matouš 7:2/ Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Má li soudce deset svědků a vyslechne jen tři rozhoduje na základě všech dostupných informací? Máme o druhých vždy dostatek informací, abychom rozsudky vynášet mohli? A chtěli bychom, aby takto byly vynášeny rozsudky nad námi?


Citát týdne

bottom of page