top of page

Článek

Plány

Plány bez vychloubání

Jsou tu plány pro člověka, nebo člověk pro plány?

Ani za Homéra, básníka časů mýtických za Platóna, knížete filozofie rozumové, ani dnes, kdy už Slovo Boží v Bibli jako světlo jasné máme si člověk nemohl a nemůže nevšimnout, že potřebu něco si naplánovat má.


Nutkání neodbytné čas od času u dveří zaťuká pustit se do něčeho, co za pár dní hotovo nebude. T5eba zahrádkář zasetí mrkve. Plánování veselí svatebního. Nebo něco strategického, třeba bitvu u Marathónu plánování. I červená karkulka měla své plány - donést babičce košík. A maminka vědoma si, že působí ve světě síly, které by plány na donesení košíku zhatit mohly radou ji vybavila, aby se s nikým cestou do řeči nedávala. A to už jsme zase u těch mýtů.


No mudrování bez Pána Boha už bylo dost. Slovo Boží nás zajímá.

/Bible, Jakub 4:13/ A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“

14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! ."

15 Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“

16 Vy se však vychloubáte a chvástáte.

17 Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.


Mluví srozumitelně a bez skrupulí. Někteří lidé se totiž pochybných zdrojů doptávají, ale pak jsou jiní, kdo se ve vlastní chlubivosti neptají nikoho. To jest, doptávají se sami sebe. To snad oni stojí na vrcholu? "Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“" Na vrcholu přece stojí náš dobrý Pán Bůh. Takže u plánů školních. Bude z toho našeho holomka někdy něco? ptávala se možná paní Edisonová? U plánů na dobré "vdání se", nebo nové zaměstnání by náš dobrý Pán Bůh chybět neměl.


"Vy se však vychloubáte a chvástáte". "Kniha knih" nemlčí. Jasně to pojmenovává. Vychloubání a chvástání tomu říká. Do kategorie zla to řadí. "Každá taková chlouba je zlá ." Kdo by taková silná slova čekal. Snad Homér, nebo Platón?


Takže co jsme se vlastně dozvěděli? Bez našeho dobrého Pána Boha se do žádných plánů pouštět radno není. Už se nám to daří? Ještě ne? Docela dost práce k proměnění se. Už staří řekové něco takového sice odhalili, ale Slovo Boží v Bibli tomu teprve tu jistotu dává.


bottom of page