top of page

Článek

Hledání poctivé

Hledání bez motivů postranních

HLEDÁNÍ POCTIVÉ (komentář k citátu týdne)


/Jan 6:26/ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli z těch chlebů a nasytili jste se.

Stačí hledání Božího Syna jen tak samo o sobě? Slovo Boží tady asi spíše ten motiv hledání zdůrazňuje. Proč je hledáno, každý sebe se zeptat má? Hledat Boha, aby mi pomohl vyhrát ve sportce, abych se pak mohl bez starostí sytit, asi dobrá cesta nebude.


/Jan 6:27/ Pracujte ne pro pokrm, který hyne, nýbrž pro pokrm zůstávající k životu věčnému, který vám dá Syn člověka; neboť jemu Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“

Výsledkem hledání je potom nějaká práce, která má cíl. Cíle podobně jako motivy jsou také všelijaké. Proč leštit něco, o čem vím, že to stejně jednou zreziví, když jsou kolem věci, které zákonu stárnutí nepodléhají?


Citát týdne

bottom of page