top of page

Jednoznačnost Příklad 1

Otázka :

VE KTERÉM OKAMŽIKU DOCHÁZÍ K ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ?

(Ke spasení je třeba udělat několik kroků. Víra, pokáni, křest. Docházi k odpuštění hříchů ještě před křtem, nebo až při něm?)

 

KROK 1

SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU

Myslím, že pro stručnou ilustraci v tomto případě postačí pouze verše dva:


Ř 10.9 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.


Sk 22,16 A proč nyní váháš? Vstaň a pokřti se a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno."


KROK 2

ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ


Sk 22,16 "A proč nyní váháš? Vstaň a pokřti se a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.'"


Verš popisuje obrácenÍ apoštola Pavla. Pavel křesťany nejprve pronásledoval. Potom uviděl JežÍše, uvěřil, činil pokání a ze Sk. 22,16 je jasně vidět, že Pavlovy hříchy odpuštěny nebyly, i když už toto všechno měl za sebou. Přesto mu Ananiáš přikazuje, aby přijal křest a v něm smyl své hříchy. Ve vztahu k otázce - ve kterém okamžiku dochází k odpuštění hříchů jestli při křtu, nebo ještě před ním - je to tedy verš jednoznačný!

 

Ř. 10:9 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěřiš-li ve svém srdci, že ho Bůh Vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.


Tento verš by sice mohl znamenat, že k odpuštěni hříchů dochází ještě před křtem, ale také by mohl znamenat, že tím podstatným začátkem pro spasení je vnitřni postoj - upřímná víra a ochota přijmout Ježíše jako Pána, to jest brát každé jeho slovo jako příkaz, nikoli jen dobrou radu. A skutečná víra a vyznání se pozná podle toho, že dělám vše, co Pán říká, tedy i křest! Je tedy křest v tomto verši skryt také.


KROK 3

SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI

Pojďme tedy verše uspořádat.

 

Sk 22,16 A proč nyní váháš? Vstaň a pokřti se a smyj své bříchy vzývaje jeho jméno."

Ř 10,9 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježfše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.


ZÁVĚR

Hříchy jsou nám odpuštěny až v okamžiku křtu. Víra a ochota vyznat Ježíše Pánem Jsou věci, které musí křtu nezbytně pledcházet...


Mnozí studenti Bible to však interpretují přesně opačně, tvrdí, že přijetí Pána do srdce stačí ke spáse, neboli odpuštění hříchů, právě na základě Ř.10:9! To je však porušením výše uvedeného principu a ignorování jednoznačného argumentu ve Sk.22:16.

bottom of page