top of page

Článek

Samota

Zájem jeden o druhého

SAMOTA (komentář k citátu týdne)


/Židům 10:24a/ Mějme zájem jeden o druhého 

Zájem o druhého je jedno z nejvyšších vyvrcholení toho, k čemu nás vděčnost k našemu dobrému Pánu Bohu vést má. Naslouchat co u druhého k naříkání, i co u druhého k radosti. Potom sdílet, víc se vyptat. "A nechaj tě ty zuby alespoň vyspat?" například. Nebo, "no takovouhle štiku chytit to se povede jednou za pět poctivých rybářských let. Jsi pašák." Vědět o lidech kolem, co koho trápí, co kdo v zalíbení má.


/Židům 10:24b/ a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. 

Trvalé povzbuzování druhých, drobných nadějí probouzení. Lepší každý den trochu, než jednou za rok víc.

 

/Židům 10:25/  Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. 

Pán Bůh nebuduje jednoho člověka, ale Boží lid. Jsou jedinci, kteří mají pocit, že si nejlépe mohou věřit v Boha sami doma bze svědků. Boží vůle vede k touze po společné smečce, partě, uskupení. Typicky české nedůvěře k institucím Pán Bůh prostor nedává.


Citát týdne

V samotě lze získat vše, vyjma charakteru. (Stendhal)

/Bible, Židům 10:24/ Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. 25Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. 
bottom of page