Cvičení1 Klíč

CVIČENÍ 1

Otázka : BUDE PLANETA EXISTOVAT VĚČNĚ?

(Svědkové Jehovovi tvrdí, že ano.)

 

KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU

/Ž 37,29/ Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.

/Ž 104,5/ Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy.

/2Pt 3,10-13/ Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. 12 kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví 3 Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, /Mt 24,35/ Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. ·

KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ

/Mt 24,35/ Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. ·

Verš má formu doslovnou (nikoli obraznou ani poetickou) a Pán Ježíš porovnává trvanlivost svého slova s tím, co je mezi lidmi považováno za nejtrvanlivější, (to jest nebesa a země) ale i o tom říká že to pomine. Naprosto jednoznačné.

/2Pt 3,10-13/ Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. 12 kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví 3 Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi,

Verš má formu doslovnou (nikoli obraznou ani poetickou).Je formulován naprosto jednoznačně.

/Ž 37,29/ Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.

Je jisté, že se tu mluví o planetě?

/Ž 104,5/ Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy.

Celý tento Žalm je psán obraznou formou. Stejně jako jsou obrazem pilíře, jsou obrazem i slova navěky a navždy.

KROK3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI

Pojďme tedy verše uspořádat.

1. /Mt 24,35/, /2Pt 3,10-13/

2. /Ž 37,29/, /Ž 104,5/

 

ZÁVĚR - Ne. Planeta pomine. Mnozí studenti Bible to však interpretují přesně opačně.