Klíč 1

Koloským 3:4/ Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.


Platí tento velmi nadějný slib pro každého, kdo právě Bibli vzal do ruky a listuje jejími stránkami?


Nikoli. Jen nahlédněme, komu je tato věta adresována:


/Koloským 1:1/ Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus 2svatým a věrným bratrům v Kristu...