top of page

Článek

Prozíravost

Bible nebo křišťálová koule?

Bible, nebo křišťálová koule?


Máloco člověka od nepaměti tak přitahovalo, jako najít někoho, kdo včas povědět dovede, co bude. Co bude, s kým to bude, kdy to bude a jak to bude. Hromadami drachem pokladnice věštírny Delfské plněna byla. Slovutní astrologové Tycho de Brahe a Johanes Kepler také k nejedné zlatce přišli za horoskopy mnohým šlechticům vypracované. O dlouhé řadě kartářek a věštkyň ani nemluvě. Co se ale skrývá za otázkami po budoucím zbohatnutí, dobré partii, nebo v bitvě vítězství? Aby člověka na jeho cestě vždy provázel zdar a aby jednal prozíravě ať už se v jakékoli šlamastyce ocitne.


No mudrování bez Pána Boha už bylo dost. Slovo Boží nás zajímá.


Jozue 1:7 Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš.

8 Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.


"Rozhodnost a udatnost nás nepřekvapuje. Není ale spojena s mečem připoutaným k pasu. Udatnost je překvapivě spojena s fortelnou prací se Slovem Božím. Výraz "bedlivě" je použit. "Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník". A další srozumitelné pokyny:


Když chce Bible něco zdůraznit tak, aby to pochopil každý, tak to obvykle zopakuje. Podobně a přece trochu jinak. Čtenář si vybere, která formulace více sedí jeho naturelu. "Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo"? Nebo "Rozjímej nad ním ve dne v noci"?

Výsledkem je ale jasná budoucnost - "zdar na cestě", ať už vede kudykoli. Ať už vede skrze setkání s bohatstvím, budoucím partnerem i při tažení do bitvy. Bitvy s vlastními závadami.


Tentokrát se i "už staří řekové" mýlili. Pokladnice věštců kartářek a mrakopravců můžou zůstat prázdné. Teprve Kniha knih jistotu té správné cestě k tomu s kým to bude, kde to bude a jak to bude dává.


bottom of page