top of page

Článek

Překážky

Konce umetených cestiček

KONCE UMETENÝCH CESTIČEK (komentář k citátu týdne)


/Bible, Jakub 1:2a/ Mějte z toho jen radost,

Radost ve Slově Božím na tomto místě textu je obyčejná radost. Známe ji protože se radujeme z kdečeho. Od nadtarifu k výplatě až po dobře propečenou krkovičku se zelím.


/Bible, Jakub 1:2b/ kdykoli upadáte do různých zkoušek.

Slovo Boží ji ale spojuje paradoxně se zkouškami. To už není tak přirozené, jako u paštiček do vyladěna okořeněných. Problematika zkoušek právě těmi překážkami do kostrbata vydlážděna bývá.


/Bible, Jakub 1:3/ Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.

Chůzi se učíme chozením, mluvit se učíme mluvením, číst se učíme čtením. No a tak pokračovat můžeme. Nesoudit ukvapeně se učíme opakovaným nesouzením, nezávidět se učíme opakovaným nezáviděním, naslouchat druhému, opakovaným nasloucháním, soucítit s druhými a být jim užiteční, jedině opakovaným soucítěním a opakovanou užitečností druhým. Jedině tehdy když návykem opakovaným kousek svého já proměníme, můžeme mluvit o vytrvalosti. Vytrvalém chození, čtení, zjednodušujícím nesouzení, nebo vytravlém soucítění s druhými a užitečnosti.


Citát týdne


bottom of page