top of page

Článek

Zdravé učení

Stojí lechtání sluchu za to?

LECHTÁNÍ SLUCHU (komentář k citátu týdne)


/2.Timoteus 4:3a/ Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení,

Obrat "zdravé učení" použit je. Snad z toho srozumitelné je, že se člověk také s nezdravým učením potkat může. Rozpoznat ho včas bdělost vyžaduje.


/2.Timoteus 4:3b/ ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.

Další slovo, které pozornost poutá je slovo "choutky". Kombinace choutek a učení nezdravého k odvrácení sluchu od pravdy a v příklonu k bájím velmi snadno konec vzít může. To se dozvíme budeme li číst dál dopis, který apoštol Pavel příteli Timoteovi v Bibli psal. Touží li někdo po pochvale příliš, může snadno přehlédnout, že od někoho hloupějšího přichází. K čemu takové "lechtání sluchu"? Není to potom spíš pro ostudu?Citát týdne


/2.Timoteus 4:3/ Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.


„Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího.“ /Marcus Aurelius/


bottom of page