top of page

Článek

Mnohomluvnost

Krocení zlých rtů

MNOHOMLUVNOST (komentář k citátu týdne)


Přísloví 10,19a/ Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení

Mnohomluvnost je možná k rychle jedoucímu vozu přirovnat možno, který může být brzděn jen chatrnou podrážkou boty prošlapané, jezdce nešťastného. To, že takovýto vůz snadno v nejbližší zatáčce vyletět může a na cestu se bude muset vracet, aby mohl v jízdě pokračovat zřejmé snad každému. O tom, že ale jiným i sobě mnohé škody napáchat může ani nemluvě. Ten kdo takto chatrně vybavenému vozu nezávidí a místo by s ním měnit nechtěl, by si měl pozor dát i na mnohomluvnost vlastní, která obdobné důsledky přináší. Jistotu vrácení se na cestu ale nenabízí, spíše ty škody jiným i sobě. Vyřčené slovo pochytat a zpátky navrátit možné není.


/Přísloví 10,19b/ ...kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.

Slovní obraz "krotit své rty" možno k těm brzdám přirovnat. Platí o promluvách k vlastním dětem, partnerům životním. Také ale na poradách když se čísla předkládají či jednáních se zákazníkem z daleka, když je sliby opřádán. Nebo i nad pivem když chce člověk zajímavě znít.


Citát týdne


bottom of page