top of page

Článek

Jménem mamonu

Mamonem ke konzumu, nebo konzumem k mamonu?

JMÉNEM MAMONU (komentář k citátu týdne)


/Bible, Matouš 6:24a/ Nikdo Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne.

Myslí li si kdo, že žádného pána nemá, sebe sama obelhává. Nenápadným pánem všech se v době poslední věda stává, obzvláště věda bezbožná. Představa, že někdo žádného pána nemá je častá, ale stav, že ve skutečnosti nevědomky někdo více pánů má je možná ještě častější. Vlastní já, víra v lékaře, spoléhání na krásu, zdraví, peníze, již získaná sláva, případně jen obyčejná pochvala, nebo i ta již zmíněná věda. To vše se dnes pánem ke sloužení, neboli modlou moderní stát může a pánem života člověčího.


/Bible, Matouš 6:24b/ Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."

Slovo Boží výslovně z tohoto seznamu výše položeného mamon, neboli "majetek" zmiňuje. Ani lékaře, ani vlastní ego, ani pochvalu, ale mamon, majetek ze seznamu vybírá. A tak možná otázku pokládá, jestli majetek je všechno, co člověku rukama projde. Nebo jestli to spíše tak je, že veškeré peněžní obnosy, které člověku rukama projdou rozděleny být můžou na majetek a oběživo. Oběživo spotřebováno je v průběhu měsíce do výplaty další, ale majetek je něco navíc, co potom ke spoléhání svody nastavuje.? Mamonu a Bohu zároveň prostě a jednoduše sloužit možné, podle Slova Božího, není. Pouští li se kdo do toho v očekávání, že ho ty peníze bohatým v tom nejpodstatnějším smyslu slova učiní, mýlí se.


Citát týdne

bottom of page