top of page

Článek

Hněv, ale bez hříchu

O hněvu před západem slunce ukončeném

/Bible, Efezským 4,26/ 'Hněváte-li se, nehřešte.'

+++ Na rozdíl od neřestí hříšných veskrze a kompletně jako třeba pýcha, hněv není záležitostí jen hříšnou. Hněv tedy do kategorie neřestí veskrzných příslušnost nemá. Takže je možné se hněvat a přesto se nedopustit hříchu.

/Bible, Efezským 4,26/Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

+++ Jedno z mála míst v Bibli, kde se časový limit určuje kdy se aktivita pozitivní proměňuje v aktivitu ubližující. Člověk přestává budovat a začíná bořit.


/Bible, Efezským 4,27/a nedopřejte místa ďáblu.

+++ Překročení toho časového úseku, to jest s hněvem v srdci usínat a pak ráno se budit už v sobě nebezpečí nese, že Božímu nepříteli dána příležitost bude, aby se nadechl a sílu k boření nabral.


Citát týdne

bottom of page