top of page

Článek

O dluhu milování

Zisky z dluhu těžené

O DLUHU MILOVÁNÍ (komentář k citátu týdne)


/Bible, Lukáš 7:40/ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, musím ti něco říci.“ On řekl: „Učiteli, řekni.“ 41„Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil pět set denárů, druhý padesát. 42Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat?“ 43Šimon odpověděl: „ Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ On mu řekl: „Správně jsi usoudil.“

Základem lásky je pochopení vlastního dluhu. Alespoň to se závěrem tohoto textu nabízí.


/Bible, Lukáš 7:44/Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal; tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. 45Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. 46Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy. 47Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje.“ 48Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“

Zatímco Šimon nemiloval, protože své dluhy, jako mnohý z nás dnes, ani on nepochopil. Žena, dluhu si vědoma, milovala už před odpuštěním a po odpuštění pochopila k milování ještě většímu. Jak hluboká sonda do hlubin vztahů vezdějších. Vztahů mezi partnery manželskými, vztahů v žebříčku firemní podřízenosti, občany a vládou, vztahů mezi rodiči a dětmi.


Citát týdne

bottom of page