top of page
fullbook5.png

Bible je kniha knih

Skutky 17:11 "... Přijali (posluchači v Beroji) Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili..."

Matouš 7:7 „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno."

Citovaný biblický verš popisuje situaci, kdy Pavel přišel do města jménem Beroja. Mluvil o Božím Slově a Bible dává všem za příklad berojské posluchače, kteří Pavlovu řeč nepřijímali jen tak "bezmyšlenkovitě", ale zkoumali Písma, jestli to, co Pavel povídá, není v rozporu. Teprve když zjistili, že Pavlova slova jsou v souladu s Písmem, uvěřili.


Abychom všichni při setkání s kýmkoli, kdo povídá, nebo píše něco o Bibli mohli dělat totéž, snaží se poskytnout tyto stránky tipy a zjednodušené návody, jak do Bible nahlížet.

Untitled_Artwork 11.png

Chci zkoumat písmo

Cesta ke spáse

Tvar 1.png

Studium Bible

Osobně se angažujeme v tom, že se snažíme každému, kdo by o Bibli rád věděl víc nabídnout svůj čas k osobnímu setkání a studiu Bible. Kdykoli nám můžete napsat!

Kontakt

Pokud preferujete osobní kontakt, rádi Vás uvidíme v
- neděli od 8:30
- čtvrtek od 18:00

Vrchlického nábřeží 16, České Budějovice

 

Popřípadě můžete využít možnosti korespondenčního studia

Mám zájem o studium na dálku

Přečtěte si víc, navštivte nás na YouTube

O dluhu milování
Zisky z dluhu těžené
Jménem mamonu
Mamonem ke konzumu, nebo konzumem k mamonu?
Očekávání
O rozdílu mezi starostí a zvědavým očekáváním
bottom of page