Veřejné diskusní večery

ROZHOVORY NAD BOŽÍM SLOVEM - DISKUSNÍ VEČER

*Pozn.: Některé večery probíhají v anglickém jazyce, s tlumočením do češtiny. V tomto případě jsou označeny tímto symbolem: "a" Kliknutím na odkaz získáte více informací.

 

VESMÍR Z POHLEDU BIBLE

Co se můžeme dozvědět z obrovských rozměrů mezihvězdného prostoruo dokonalosti Božích zákonů? 

Jak moc ovlivňují hvězdy naše životy z pohledu Bible?

+++ 10.10.2019 

 

SVĚT BEZ BOHA?

Co udržuje tento svět v chodu? Zasahuje Bůh do kždodenního života člověka?

Jak moc ovlivňují hvězdy naše životy z pohledu Bible? Žehná Bůh pouze "věrným ovečkám"?

+++ 07.11.2019 

 

 

 

Veřejné diskusní večery se vždy konají :

DK METROPOL * dveře č. 205 * 19.00 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

 

V letních měsících červnu, červenci a srpnu děláme z důvodu prázdnin přestávku.

V zimních měsících prosinci a lednu děláme z důvodu plesů v sérii diskusních večerů přestávku. Nejbližší diskuzní večer plánujeme na měsíc únor. 

Všichni jsou vítáni.

 

 

 

Témata ve fázi přípravy:

03 2020 Mohou si rozumět Bible a věda?

Potřebuje Bible vědu, nebo věda Bibli?

Je správné, že vědeckotechnická revoluce posledních desetiletí odsunula Bibli do pozadí? 

Nebo je mezi Biblickými záznamy a vědeckými poznatky soulad?

 

04 2020  Odpuštění našich hříchů
Kdo potřebuje odpuštění hříchů?
Můžeme hříchy odčinit dobrými skutky?
Komu máme odpustit my?

 

05 2020 NEZOBRAZÍŠ

Rozbor jednoho z desatera