Výklad textu Cvičení2

 

 

/Jakub 2:11/ Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon.

 


KLÍČ 2