Výklad textu Cvičení3

/Lukáš 10:38/ Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. 39Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. 40Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: „Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!„ 41Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. 42Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme.

 

 

Tady je cvičení už nejen na jednotlivý verš, ale na celý biblický příběh. Jakou JEDNOZNAČNOU informaci nám chce Pán Bůh sdělit tímto příběhem o Martě?

 

 

 

KLÍČ 3