top of page

Principy výkladu písma

Člověk by měl důsledně prověřit všechny své závěry získané z Písma pohledem přes tyto zásady. Přesto, že nejsou vyčerpávající, podle naší zkušenosti jsou dostatečné k dosažení rozumné míry jistoty a pokoje, že dosažené poznání je správné.


Pomoci cvičit se v této dovednosti je jedním z cílů této sekce webové stránky.

Jednoznačnost

Lukáš 10:25 A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" 26 Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"

Ježíš vyzývá tazatele, aby nejen Zákon znal, ale aby byl také schopen Zákon vyložit, vysvětlit, interpretovat. Studium Božího slova je v podstatě uměním interpretace, neboli dovedností "číst mezi řádky". Na začátku stojí úvaha, založená na "selském rozumu".

OTÁZKA:

Je třeba rozhodnout je li určité dítě chlapeček nebo holčička.

Jsou k dispozici tyto údaje (argumenty, důkazy) - dítě má:

1. Růžové oblečení  //2. Korále  //3. Náušnice  //4. Náramky  //5. Mašle ve vlasech  //6. Střevíčky  //7. Sukýnku  //8. Dlouhé vlásky

Ale (!) - Na inkriminovaném místě na těle je mužský pohlavní orgán!

ODPOVĚĎ:

Je to chlapeček. (Zřejmě na maškarním bále, převlečen za princeznu)

ZÁVĚR

Osm jakýchsi argumentů ukazovalo na holčičku, jeden jediný argument s vyšší hodnotou všech osm předchozích "přebil". Jaký je rozdíl mezi těmito argumenty?

Těch osm byly argumenty NEPŘÍMÉ, neboli VÍCEZNAČNÉ! (Mohou znamenat buď jedno, nebo druhé...)

Ten jeden je argument PŘÍMÝ, neboli JEDNOZNAČNÝ! (Může znamenat jen jedno jediné...)

Seznam Wikihesel

SEZNAM HESEL V RÁMCI projektu WIKIPEDIE

Toto je seznam hesel autorsky* založených, nebo výrazně doplněných v rámci projektu internetové encyklopedie - Wikipedie. Všechna tato hesla jsou ve své zakladatelské verzi zpracována na základě principů, uvedených na tomto webu.

BÁRAKBENJAMINDEBÓRAEHÚDEZAUGECHÁZÍHERODIADACHAMTIVOSTJÁFETKAIN,  KÁLEBNIKODÉMMIRIAMRACHABSÁRASTANTERACHÚZKOSTZÁRMUTEK

bottom of page