Příklad2

Otázka : NESE SYN OTCOVY VINY?


KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU
Myslím, že pro stručnou ilustraci v tomto případě postačí pouze verše dva:

/Římanům 5:12/ Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

/Ezechiel 18:20/ Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost.

KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ

/Ezechiel 18:20/ Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost.

 

V tomoto verši mluví přímo Pán Bůh. Mluví naprosto jdnoznačně. - je to tedy verš jednoznačný!

 

/Římanům 5:12/ Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

Tento verš by sice mohl někdo vykládat tím, že vinu nesou všichni za jediného, ale vzhledem k závěru tohoto textu, se nabízí upřesňující vysvětlení, že první člověk přinesl hřích do světa, takže hřích začal ve světě působit, ovlivňovat všechny ostatní. A protože nikdo tomuto pokušení neodolal a sám se hříchu dopustil, začal být hříchem vinnen každý ostatní, ale sám za sebe. Každý tedy nese vinu, ale svou, nikoli Adamovu.

 

KROK 3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI
Pojďme tedy verše uspořádat.

1. /Ezechiel 18:20/ Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost.

2. /Římanům 5:12/ Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

ZÁVĚR ... Ne, syn nenese viny svého otce.

 

ZPĚT na příklady.