Cvičení4 Klíč

Otázka : SPASÍ ČLOVĚKA SPRAVEDLIVÉ SKUTKY?

 

KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU

/Jakub 2:20/ /Efezským 2:8/

KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ

/Jakubův 2:20/ Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je mrtvá?
Ano, skutky hrají svou úlohu na cestě k Pánu Bohu, ale není to ta úloha spasitelná. K výše uvedené otázce tento verš není jednoznačný.
/Efezským 2:8/ Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; 9 není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.
Verš jednoznačně ukazuje, že spasení není z nás, tedy ani z našich skutků.

KROK3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI Pojďme tedy verše uspořádat.

1. /Efezským 2:8/

2. /Jakubův 2:20/

ZÁVĚR: NE, spravedlivé skutky člověka nespasí.