Cvičení3 Klíč

Otázka : JE VÍRA BOŽÍ DAR, KTERÝ PŘICHÁZÍ BEZ PŘIČINĚNÍ ČLOVĚKA?

 

KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU

 

/1 Korintským 2:5/ /Lukáš 22:32/ /Římanům 10:17/

 

KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ

/1 Korintským 2:5/ neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci.
To, že se víra zakládá na Boží moci nemusí nezbytně znamenat, že přichází bez přičinění člověka. K výše položené otázce, tedy tento verš jednoznačný není.
/Lukáš 22:32/ Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.
Ježíš prosí za Petra, aby jeho víra neselhala, to je ale situace, kdy Petr už víru má. Neřeší se tu příchod víry. Ani tento verš není k otázce jednoznačný.
/Římanům 10:17/ Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Boží.
Tady se JEDNOZNAČNĚ mluví o tom, jak přichází víra k člověku. Je to jednoznačný verš.
KROK3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI Pojďme tedy verše uspořádat.

1. /Římanům 10:17/

2. /1 Korintským 2:5/

3. /Lukáš 22:32/

 

ZÁVĚR: NE. Víra je ze slyšení Božího slova, což je aktivita, ke které se každý může svobdně rozhodnout.