Cvičení2 Klíč

Otázka : PLATÍ PŘIKÁZÁNÍ "CTI OTCE A MATKU" PO CELOU DOBU ŽIVOTA RODIČŮ I DĚTÍ?

KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU

/Marek 7:10/ /Matouš 19:4/

 

KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ

/Marek 7:10/ Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘ 11 Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: ‚To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu),‘ 12 již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat; 13 tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho.“
Z Ježíšova komentáře JEDNOZNAČNĚ vyplývá, že Pán Bůh očekává, že se děti budou o své rodiče starat i ve stáří, poté, co už "opustili otce a matku a přilnuli ke svým ženám.

/Matouš 19:4/ "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu' 5 a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? 6 A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj."

KROK3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI

Pojďme tedy verše uspořádat.

1. /Marek 7:10/

2. /Matouš 19:4/

 

ZÁVĚR Ano. Výrok o opuštění otce a matky nezbavuje děti přikázání "Cti otce a matku..."