INTERPRETACE PÍSMA - PRINCIP JEDNOZNAČNOSTI


/Lukáš 10:25/ A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" 26 Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"

Ježíš vyzývá tazatele, aby nejen Zákon znal, ale aby byl také schopen Zákon vyložit, vysvětlit, interpretovat.    Studium Božího slova je v podstatě uměním interpretace, neboli dovedností "číst mezi řádky". Na začátku stojí úvaha, založená na "selském rozumu".

OTÁZKA: Je třeba rozhodnout je li určité dítě chlapeček nebo holčička.

Jsou k dispozici tyto údaje (argumenty, důkazy) - dítě má:

1. Růžové oblečení  //2. Korále  //3. Náušnice  //4. Náramky  //5. Mašle ve vlasech  //6. Střevíčky  //7. Sukýnku  //8. Dlouhé vlásky

Ale (!) - Na inkriminovaném místě na těle je mužský pohlavní orgán!

ODPOVĚĎ: Je to chlapeček. (Zřejmě na maškarním bále, převlečen za princeznu)

ZÁVĚR:

Osm jakýchsi argumentů ukazovalo na holčičku, jeden jediný argument s vyšší hodnotou všech osm předchozích "přebil". Jaký je rozdíl mezi těmito argumenty?

Těch osm byly argumenty NEPŘÍMÉ, neboli VÍCEZNAČNÉ! (Mohou znamenat buď jedno, nebo druhé...)

Ten jeden je argument PŘÍMÝ, neboli JEDNOZNAČNÝ! (Může znamenat jen jedno jediné...)

-------------------------

 

PŘÍKLADY / / CVIČENÍ / Příklady na Wikipedii


Je to jednoduchá, v každodenním životě používaná LOGIKA, která je základem pro správnou interpretaci Písma - KE KAŽDÉ OTÁZCE HLEDÁM JEDNOZNAČNÝ BIBLICKÝ VERŠ.

 

INTERPRETACE PÍSMA - ZÁKLADNÍ PRINCIP - Jeden jediný jednoznačný argument je hodnotnější než jakékoli(!) množství argumentů víceznačných!