Cvičení 1

/Koloským 3:4/ Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.


Platí tento velmi nadějný slib pro každého, kdo právě Bibli vzal do ruky a listuje jejími stránkami?   KLÍČ

CVIČENÍ 2


/Izajáš 56:2/ Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který se toho drží a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku, který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého.“


Tento verš zavazuje k urychlenému dostudování si toho, co znamená "den odpočinku". Kdo tomu nebude rozumět, dopustí se pravděpodobně velmi snadno jeho znesvěcení. Dokonce existje v dnešním světě celá skupina lidí, kteří velmi důsledně uzpůsobují své životy, aby neměli problémy s tímto biblickým místem. Je to skutečně adresováno do řad lidí, žijících v současnosti?   KLÍČ