Příklad - Kdo mluví

/Matouš 4:6/ a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"


Je snad tedy správné testovat pohotovost Boží ochoty a připravenosti pomoci, když to říká Bible? Samozřejmě, že v úplně jiném světle se tento verš objeví, odpovíme li si na otázku "Kdo mluví?"


/Matouš 4:5/ Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu.


Ano takto cituje Bibli ďábel, otec lži.