Cvičení

/Matouš 16:13/ Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mě, Syna člověka, mají lidé?" 14 Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků."


Toto jsou zase odpovědi na otázku za koho lidé pokládají Ježíše. Nemůžeme si ale myslet, že Ježíš je Eliáš, nebo že je jen prorok, případně Jan Křtitel. Při zkoumání autora těchto výroků, zjistíme, že to jsou názory lidí. V dalším pokračování tohoto textu na danou otázku správně odpovídá Petr, že Ježíš je Mesiáš a právě tento výrok je biblicky závazný. Jak to můžeme vědět?    KLÍČ