Kdo mluví

/Marek 3:22/ Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“

Na tomto místě se mluví o Ježíšovi. On je tím, kdo vyhání démony. Nebudeme li pozorně sledovat kdo právě v Písmu mluví, snadno dojdeme k nesprávným závěrům, že Ježíš pracuje ve jménu démonů. On sám v dalších verších vysvětluje, proč vyhánění démonů ve jménu démonů je logický nesmysl. Nelze paušálně říci - "Je to v Bibli, tak je to pravda...", je třeba filtrovat biblické výroky kromě jiného také podle toho KDO mluví.


PŘÍKLADY / CVIČENÍ