Ponoření

Pozn.:
Pán Bůh zjevil text Nového zákona v jazyce řeckém. Na všech místech v Bibli, kde je české slovo "KŘEST", nebo "POKŘTÍT", či jiné tvary tohoto českého kořene je řecké slovo "BAPTIZÓ", které znamená "PONOŘIT".

Řecky mluvící čtenář Bible tedy všechna místa, kde je v českém jazyce slovo "KŘEST" čte jednoduše tak, jak je Pán Bůh zjevil - "PONOŘENÍ", "PONOŘIT".

Nepovažujeme za štastné, nahrazovat slovo "PONOŘENÍ" s jasným významem, slovem "KŘEST", jehož význam je třeba si domýšlet, neboť je to slovo uměle vytvořené.

Dochází potom k pikantním situacím, kdy se někdo může zeptat:"Je správné KŘTÍT pokropením?". Ve skutečnosti se ale ptá: "Je správné PONOŘOVAT pokropením?". Tato otázka je však nesmyslná už sama o sobě, protože ponořit někoho pokropením prostě nelze. Ponořit můžeme někoho jedině zase a pouze ponořením. Tento přístup jednoduše řeší mnohé spory ohledně křtu mezi křesťanskými odnožemi a napomáhá jednotě.

Z těchto důvodů v našich citacích z Písem uvádíme výrazy oba - aby čtenář mohl porovnat, jak výrazně(!) se mění význam celé věty.

 

/Skutky 3:38/ Čiňte pokání a přijměte ponoření (křest) na odpuštění hříchů

/Skutky 22:16/ Nuže neváhej, vstaň a dej se ponořit (pokřtít), abys byl obmyt ze svých hříchů

/Skutky 8:36/ Zde je voda, co brání, abych byl ponořen (pokřtěn)... Filip jej ponořil (pokřtil) a když vystupovali z vody...