BIBLE JE KNIHA KNIH

/Skutky 17:11/ "... Přijali (posluchači v Beroji) Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili..."

Pán Bůh vyzývá k hledání

Výše citovaný biblický verš popisuje situaci, kdy Pavel přišel do města jménem Beroja. Mluvil o Božím Slově a Bible dává všem za příklad berojské posluchače, kteří Pavlou řeč nepřijímali jen tak "bezmyšlenkovitě", ale zkoumali Písma, jestli to, co Pavel povídá, není v rozporu. Teprve když zjistili, že Pavlova slova jsou v souladu s Písmem, uvěřili. Abychom všichni při setkání s kýmkoli, kdo povídá, nebo píše něco o Bibli mohli dělat totéž, snaží se poskytnout tyto stránky tipy a zjednodušené návody, jak do Bible nahlížet.

/Matouš7:7/„Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno."

Pán Bůh slibuje, že nás v zápase o hledání Božího Slova nenechá o samotě...

Novinky

VEŘEJNÉ DISKUSNÍ VEČERY

19.08.2016 19:30
Budou pokračovat po prázdninách, pravděpodobně počátkem září.

SETKÁNÍ V KAMENICI NAD LIPOU

08.08.2016 09:00
Setkání ke společnému biblickému zamyšlení    Adresa: Domov mládeže, ul. U...

MODLÍTE SE OTČENÁŠ?

11.02.2016 19:30
Umíte jej zpaměti? Jedná se o univerzální vzorovou modlitbu? Co jednotlivé prosby znamenají?